Al-Hadad bertaubat

√ Kisah Keajaiban Seorang Pandai Besi Memegang bara api

Kisah Keajaiban Seorang Pandai Besi Memegang bara api – Seorang tukang Padai Besi mendapatkan karomah tidak terbkar api, kisahnnya akan Duta Dakwah tuliskan menukil dari...
dutadakwah
3 min read